سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
<
 
منتظران مهدی (عج)
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
چهارشنبه 92/4/12 :: 5:4 عصر

م.ح.م.دملقب بمهدی فرزندامام عسگری ونرجس خاتون درتاریخ15شعبان255هجری درسامرامتولدشدندبهنگام نصب امامت5ساله بودندخلفای عباسی بااطلاع ازامامت ایشان واینکه اخرین امام منصوب خواهندبودتصمیم گرفته تابهرنحوی شده اورابکشندامامشیت پروردگارچیزدیگری بودوایشان ازنظرهاغایب شدنددرطول غیبت ایشان که70سال انجامیدچهارنایب خاص برگزیدندوبعدازان درغیبت کبری قرارگرفتندتاباذن خداوندروزی ظهورفرمایندوجهان راپرازعدل ودادنمایندعصرامام مهدی رامیتوان به5دوره تقسیم نمود

 یک-عصرحضور - همان مهلت کوتاهی است که پس ازرحلت پدردرمنظرعام بودند

 دو-عصرغیبت صغری - مدت70سال طول کشیددراین مدت4نفربنامهای عثمان بن سعیدعمری-محمدبن عثمان-حسینبن نوح-علیبن محمدسمری نیابت ایشان رابرعهده داشتند

سه-عصرغیبت کبری-درسال329هجری وبراساس مرقومه ایشان باخرین نایب خاص خوددوره غیبت کبری اغاز شدوتاکنون ادامه دارددراین عصربراساس روایتی منسوب بایشان امراداره دین بعهده فقیه عالم عادل باتقوی وشجاع است که مسلمانان بایستی ازوی تقلیدوتبعیت کنندهم اکنون باتاسیس جمهوری اسلامی ایران حکومت ولایت فقیه همان نیابت انحضرت رابعهده داردبخشی ازمتن توقیع انحضرت باخرین نایب خودابوالحسن سمری6روزقبل ازمرگ درسال329هجری(...وسیاتی شیعتی من یدعی المشاهده الافمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی والصیحه فهوکاذب مفتر...)

چهار –عصرظهور-درزمانی که خداوند اراده فرمایند انحضرت ظهورمیکنندوتشکیل حکومت میدهند ریشه ستم وبیدادرابرکنده وعدل ودادراجایگزین میسازندشرایط ظهور انحضرت وچگونگی تشکیل حکومت توسط انحضرت مشروحادرکتب روآیات اسلامی امده است 

 امیر المومنین لقب خاص علی ع وبقیه الله لقب امام مهدی است(1076تا1079)- درباره سادات خوب وبد(972تا976)

    پنج-عصررجعت-پس ازشهادت امام مهدی دونفرازامامان که بشهادت رسیده اندبجهان بازمیگردندومدتی بحکومت جهان میپردازندیکی امام علی ودیگری امام حسین.مساله رجعت یکی ازامورمعتبرومسلم شیعه است وبنابرروایتی آیات82و83نمل دلالت بران دارد.پس ازپایان حکومت اندواثارپایان جهان اشکارشده وباصوراول اسرافیل جهان پایان مییابد.

رجعت(737)- وعلائم ظهور درج8(روضه کافی)

کسانیکه انحضرت را زیارت کرده اند- عثمان بن سعید عمری(نائب اول ح857)- محمدبن عثمان( نایب دوم860)- حکیمه خاتون عمه ایشان و13 نفر دیگر(860تا874)

نهی ازذکر نام ایشان(875تا878)

در خصوص عصر غیبت ارزش عبادت ودینداری درانعصر وبرتری دینداران عصر غیبت(879تا912)

غیر مجاز بودن تعیین وقت ظهور-

علت عدم تعیین داشتن امید وارزوست که موجب دوام زندگی ورشد وبیشرفت میشود(932تا938)

یکی از دلایل غیبت امتحان الهی است(939تا944)

شناخت امام زمان مهم است نه تقدم وتاخر درظهور(945تا951)

درمورد کسانیکه ادعای امامت بدروغ دارند(951تا963)

درموردامام مهدی(854تا859)

تایخ امام مهدی ع درحدیث(1349تا1379)

جدول اصحاب حضرت صاحب (بحارالانوار)

 یاران انحضرت عبارتنداز

  شعیب بن صالح سپهسالارازطالقان 

  پیامبران: حضرت عیسی-ادریس-خضر-الیاس-یوشع-سلیمان 

  سلمان-مقداد-مالک اشتر-ابودجانه انصاری

    فرزندان امام حسن4نفر-فرزندان امام حسین12نفر

 اصحاب کهف7نفر-ازقوم موسی15نفر 

 بنی اسد2نفر-بنی تمیم4نفر-بنی قروه3نفر

 اذربایجان3نفر-اصفهان1نفر-برصه3نفر-بصره11نفر-بغداد7نفر-بیت المقدس4نفر-گرگان4نفر-گیلان7نفر-حبشه3نفر-حلب3نفر-خوارزم4نفر-خوزستان4نفر-دیلان7نفر-ری9نفر-دامغان3نفر-سامره4نفر-سبزوار12نفر-شام2نفر-شیراز7نفر-طالقان12نفر-طبرستان2نفر-طوس7نفر-عقیل4نفر-غزنی3نفر-قم25نفر-کرس4نفر-کوفه12نفر-کرمان4نفر-کوهستان12نفر-مازندران7نفر-ماوراءالنهر2نفر-مدینه2نفر-مرو3نفر-مصر4نفر-مکران1نفر-مکه4نفر-نیشابور4نفر-واسط4نفر-هند5نفر-یمن7نفر..........
موضوع مطلب :
موضوعات
پیوندها
امکانات جانبی

بازدید امروز: 14
بازدید دیروز: 53
کل بازدیدها: 103441

عاشقانه
تصاویر زیباسازی نایت اسکینز پخش زنده حرم
روزشمار محرم عاشورا

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن

 
 
 
Susa Web Tools